2015-08-03

עין מבשר.

הייתי שבוע שעבר 29/7/15 המעיין מתפקד יופי, לא היה עמוס,
ממש פינה נחמדה צל ומים, עומק פחות מ50 ס"מ אבל נחמד לאללה.

פורסם ע"י בצלאל

2015-08-03

עין מבשר.

הייתי שבוע שעבר 29/7/15 המעיין מתפקד יופי, לא היה עמוס
ממש פינה נחמדה צל ומים עומק פחות מ50 ס"מ אבל נחמד לאללה.

פורסם ע"י בצלאל