2010-05-23

בתוך שטח אש

שימו לב לא להכנס בלי אישור צבאי מחמל שטחי אש בנפח 046977224\3

פורסם ע"י מאיר שוורץ