2011-02-03

3-2-11 שיטפון בנחל, הבריכה מלאה.

פורסם ע"י שלומי אדלר