2011-08-22

הכניסה לבסיס הישן והנטוש חסומה ומרוחה בגריז, אין אפשרות לעבור

פורסם ע"י אילנה ארגוב