2010-06-30

נצ - 60189\47589

ממוקם דרומית לצפת ומסומן במפת סימון שבילים מספר 2

פורסם ע"י מתן טופח