2013-04-13

נביעה קטנה, הבריכה בשיפוץ

נביעה קטנה עם מעט מיים
הבריכה בשיפוץ כרגע.

פורסם ע"י ymerzel