2017-03-24

איסור שחיה בבריכות וואדי פוכין

בשם קבוצת פעילים מצור הדסה השכנה, ובשם תושבי וואדי פוכין, אני מבקשת לעדכן שהשחיה בבריכות ההשקיה בוואדי אסורה.

פורסם ע"י צביה