2011-05-04

הבריכה מלאה בסחף, סלעים ואבנים

פורסם ע"י שלומי אדלר

2011-02-08

נ.צ לעין עלווה

מכניס את נ.צ של עין עלוה ברשת ישראל החדשה מפת סימון שבילים מס 2 גליל יגאל נאור

פורסם ע"י יגאל נאור

2010-04-15

לעין עלווה מגיעים דרך נחל גוש חלב.

פורסם ע"י אוריאל אופיר