2010-03-19

עין אשר/ עין אל קרען

הגישה למעין דרך שטח פרטי והמעין נשאב לפעמים ככה שלא מומלץ לבנות על המקום כי אפשר להגיע וזה ריק