2012-04-12

האתר מרהיב, המעיין לא עמוק

ביהכ"נ המשוחזר יפה. למעיין חשיבות היסטורית ואסטתית, לא בעומק שמאפשר כניסה (+ירוקת).

פורסם ע"י alonfi