2010-10-04

הבריכה הגדולה ריקה...

והבריכה הקטנה מלאה במי ברז שמילאו תושבי שדה בועז.

פורסם ע"י שלומי אדלר